Kredsudstillingsudvalget har følgende medlemmer:

  • Kenneth Nielsen, Korsvej Mejeri - Kreds Fyn (formand)
  • Jens Åge Larsen, Taulov Mejeri - Kreds Syd (næstformand)
  • Mogens Villadsen - Kreds Vest (kasserer)
  • Nadim Bachmann, Arla Foods - Kreds Øst
  • Bjarne Vestergaard, Bislev Mejeri - Kreds Nord
  • Jan Peter Walther Jensen, SPX Flow Technology - Kreds Øst-Danmark
  • Aksel Bonde - Foreningen Danmarks Privatmejerier