Om udstillingsbegyr for deltagende produkter.

De deltagende virksomheder fremsender de omtalte mængder produkter uden beregning for udstillingerne.

Producenterne af konsummælksprodukter betaler 100 kr. pr. udstillet mærke pr. udstilling.

Udgifterne i forbindelse med registrering og bedømmelse af smør/blandingsprodukter samt konsummælksprodukter fordeles mellem udstillingskredsene i forhold til antal indsendte og bedømte mærker fra de respektive kredse.