Til udstilling og bedømmelse kan alle kredsenes virksomheder der producerer ost, konsum og/eller smør/blandingsprodukter, indsende det antal mærker af egen produktion, som den enkelte virksomhed ønsker.

Produkterne skal være fremstillet i Danmark.

Ca. en måned før udstilling afholdes, sendes der separat indkaldelse til de virksomhederne.

Udstillingsdatoerne for hele året er på forhånd aftalt på et fællesmøde mellem udstillingskredsene.

Indkaldelsen angiver tid og sted for kredsenes udstillinger samt dato og sted for seneste fremsendelse af produkter til bedømmelse og udstilling.