Privatlivspolitik for Kredsudstillingen

Om Kredsudstillingen

Bag kredsudstillingerne står et udvalg bestående af repræsentanter for de seks kredse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer, en repræsentant for Foreningen Danmarks Privatmejerier - læs mere her »»

I forbindelse med gennemførelsen af udstillingerne behandler Kredsudstillingen personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Kredsudstillingens behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Kredsudstillingen
c/o Landbrug & Fødevarer
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
CVR-nr. 25329368
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags informationer der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker fx ved almindelig tilgang af indhold samt ved tilmeldinger (link).

Hvilken type persondata behandler Kredsudstillingen om dig og hvorfor?

Kredsudstillingen indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger, og oplysningerne bruges til hhv. gennemførelse af bedømmelser (dommerlister) og til fakturering af middagen i forbindelse med præmieoverrækkelse.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Kredsudstillingen vil være ude af stand til at gennemføre udstillingerne som planlagt.

Kredsudstillingen vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger i forbindelse med dine tilmeldinger

  • Dit navn
  • Firmanavn og -adresse
  • Email-adresse.

Oplysninger Kredsudstillingen indhenter og behandler når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde hvorpå du navigerer til og i mellem vores hjemmesider og de ressourcer som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og softwareinformation. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan Kredsudstillingen også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Brug af dine personoplysninger

Kredsudstillingen behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med gennemførelse af udstillinger (tilmeldinger), i henhold til gældende ret (fakturering) samt til trafikmåling.

Deling af personoplysninger

Kredsudstillingen videregiver ikke dine personoplysninger medmindre dette er nødvendigt for at kunne gennemføre udstillingerne.

Kredsudstillingen overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål hvortil de er indsamlet medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af bogføring m.v.Det er Kredsudstillingens politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil Kredsudstillingen sikre at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Kredsudstillingen er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Kredsudstillingens behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Opdateringer

Kredsudstillingen evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.