Generelle regler for produktbedømmelserne.

Dommerne anvender pointskalaen, som er en springskala. Produkterne bedømmes i henhold til de af mejerierne indsendte dommervejledninger. Alternativt bruges produktstandarder.

Produkterne skal, hvor det er muligt, før bedømmelsen være gjort neutrale, således at dommerne ikke kan identificere det enkelte produkt.

Der skal ved karakter på 9 point eller derunder i egenskabskarakteren anføres en bemærkning.

Ombedømmelse foretages når afstanden mellem højeste og laveste egenskabskarakter eller hovedkarakter er 4 point eller derover hen over karakteren 9.

Ved hver bedømmelses afslutning udarbejdes en resultatliste, der dels danner basis for skrivning af bedømmelseskort og dels offentliggøres på kredsudstillingernes hjemmeside (se under Resultater).