Forretningsorden for kredsudstillingerne:

1. Formål

Det er udstillingskredsens formål:

  • at afholde bedømmelse og udstilling for mejerivirksomheder
  • at styrke netværket mellem mejeriernes medarbejdere
  • samt at højne fagligheden.

Der afholdes 2 udstillinger pr. år (kalenderår).

Formålet med udstillingerne er

  • dels at uddanne virksomhedernes ansatte til at få en bredere viden om de forskellige mejeriprodukter, og
  • dels at konkurrere om at producere de bedste produkter.

Yderligere har udstillingen ud over det faglige, det formål at virke som et forum for hyggeligt og socialt samvær på tværs af virksomhedsgrænser.

2. Udstillingsudvalg

Udstillingsudvalget består af 7 personer, 1 fra hver af de deltagende landsdelskredse, samt privatmejerierne. Blandt de 7 personer vælges en formand, næstformand og kasserer. Dette udvalg varetager det daglige arbejde som fx aftaler om udstillingssteder og aktiviteter på udstillingerne i samarbejde med udvalgets sekretær fra Landbrug & Fødevarer.

3. Udstilling og bedømmelse

Virksomheder, der producerer ost, smør/blandingsprodukter og konsummælkprodukter, kan deltage i udstilling og bedømmelse efter regler fastsat i "Udstillings- og præmieringsregler" (se under Om Bedømmelserne).

4. Præmiering

Ærespræmier og tingpræmier tilvejebringes i et samarbejde mellem Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer og Foreningen Danmarks Privatmejerier ved kontakt til sponsorer.

5. Økonomi

Udstillingskredsens aktiviteter skal som minimum være selvfinansierende. Samtidig er der et ønske om et mindre afkast til de bagvedliggende kredse til afholdelse af aktiviteter for kredsenes medlemmer. En eventuel udlodning til kredsene fordeles efter antal mærker udstillet af den enkelte kreds.

Det er op til udstillingsudvalget at sikre den fornødne kassebeholdning, der skal til for afholdelse af udstillingerne.