Om udstillingshold for ost og om regler for bedømmelse af ost.

Holdopdeling

Holdopdeling for bedømmelses- og præmieringshold er:

Hold 1: Gul ost <40+
Hold 2: Gule opstukne oste ≥40+
Hold 3: Gule fiskede oste ≥40+
Hold 4: Strimlet/ternet ost inkl. Mozzarella helost ≥40+
Hold 5: Hvid ost
Hold 6: Skimmeloste
Hold 7: Smelteost og dessertoste
Hold 8: Flødeost og friskost
Hold 9: Ost af anden mælk end komælk, eller blanding (produkterne bedømmes på de hold hvor de naturligt hører hjemme, men er sit eget præmieringshold)

De enkelte mærker skal være forskellige hvad angår ostetype, størrelse, fedtprocent eller andet.

Indsendelse

For hvert mærke, der ønskes bedømt, skal der indsendes mindst 5 kg. 

Bedømmelsen

Det skal tilstræbes, at der er 5 dommere på hvert bedømmelseshold; dog kan det accepteres med 4 dommere på et dommerhold. Ligeledes skal det tilstræbes at have en bisidder med på holdet.

Dommerne afgiver kun delkarakterer ved bedømmelsen, dog fællesbedømmelse for visse ostehold. Hovedkarakteren udregnes efter en forud fastsat vægtning af de enkelte delkarakterer.