Regler for præmiering ved kredsudstillingerne.

Nr. 1 og nr. 2 inden for hvert udstillingshold præmieres.

Resultaterne året igennem indgår i en samlet opgørelse. Opgørelsen er delt op i de respektive udstillingshold.

Antallet af mærker i de forskellige udstillingshold der har deltaget i begge årets udstillinger, giver det antal mærker der kan deltage i præmieringen.

For at kunne deltage i den afsluttende præmiering skal identiske produkter med samme produktnummer have været med ved bedømmelserne i begge årets udstillinger.

Der uddeles en ærespræmie til hver af produktgrupperne ost, konsum og smør/blandingsprodukter. Ærespræmien tildeles for smør/blandingsprodukters vedkommende den absolut højeste karakter, og for oste- og konsummælkprodukternes vedkommende det mærke der som holdvinder er højest over sit holds gennemsnit.

I tilfælde af pointlighed bruges reglerne fra International Food Contest til at skelne mellem de enkelte egenskabskarakterer for at afgøre vinderne.