Baggrund for kredsudstillingerne

Bag kredsudstillingerne er der et udvalg bestående af repræsentanter for de seks kredse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer, en repræsentant for Foreningen Danmarks Privatmejerier samt en sekretær fra Landbrug & Fødevarer.

Kredsudstillingsudvalget arbejder på baggrund af en forretningsorden.

Se hvem der er med i udvalget der står bag kredsudstillingen.

Læs den forretningsorden der ligger bag Kredsudstillingsudvalgets arbejde.