Kredsudstillingsudvalget har følgende medlemmer:

  • Vagn Clausen, Kruså Mejeri - Kreds Syd (formand)
  • Michael Wadsager, Takeda - Kreds Øst
  • Mogens Villadsen - Kreds Vest (kasserer)
  • Bjarne Vestergaard, Bislev Mejeri - Kreds Nord
  • Jan Peter Walther Jensen - Kreds Sjælland
  • Kurt Jensen - Kreds Fyn
  • Aksel Bonde - Foreningen Danmarks Privatmejerier